Polityka prywatności

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązują nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, wprowadzone rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych […] w skrócie nazywane RODO. 

Grupa GRAWART jest administratorem danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (RODO), na zasadach opisanych w PROCEDURZE przetwarzania danych osobowych, zgodnie z RODO, przez GRAWART dostępnym w siedzibie firm.

Dane osobowe są przetwarzanie przez Grupę GRAWART w celu: zawarcia i wykonania umowy; weryfikacji wiarygodności płatniczej; wykrywania nadużyć i zapobiegania im; tworzenia zestawień, analiz i statystyk; ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń; marketingu bezpośredniego.

Dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom oraz biurom informacji gospodarczej, jak również – w razie potrzeby – instytucjom zajmującym się dochodzeniem należności, w tym przedsiębiorcom zajmującym się windykacją i obrotem wierzytelnościami i ich pełnomocnikom.

Grupa GRAWART zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia RODO, tzn. umożliwia dostęp do własnych danych osobowych (informację o danych, kopię danych); sprostowanie danych; usunięcie danych (przetwarzanych bezpodstawnie); ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku); przeniesienie danych do innego administratora danych.

Grupa GRAWART zapewnia realizację prawa wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować pod adres: GRAWART; 20-484 Lublin; ul. Inżynierska 5c, z dopiskiem „Dane Osobowe”.

członkostwo

Go to top

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz zmienić sposób zapisu i dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

Rozumiem